VBS Nieuwenhove - KBO De Wegwijzer

Belangrijke data

Jaarkalenders 2020-2021

Kalender van vakantie en vrije dagen voor het schooljaar

 1. Vrije dagen van het eerste trimester:
 • Lokale verlofdag: maandag 5 oktober 2020
 • Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 tot en met
  zondag 8 november 2020
 • Wapenstilstand 11 november 2020
 • Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met
  zondag 3 januari 2021
 1. Vrije dagen van het tweede trimester:
 • Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met
  zondag 21 februari 2021
 • Lokale verlofdag: maandag 15 maart 2021
 • Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 tot en met
  zondag 18 april 2021
 1. Vrije dagen van het derde trimester:
 • Feest van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021
 • O.-L.-H.- Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021
 • Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag Hemelvaart)
 • Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

De zomervakantie begint op dinsdag 29 juni 2021 om 16 u.

□ Data pedagogische studiedagen

 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • woensdag 16 december 2020
 • Vrijdag 12 februari 2021
 • Data communiefeesten
 • Eerste Communie: zondag 2 mei 2021 om 9.30 u.
 • Heilig Vormsel: zondag 23 mei 2021 om 10.30 u.
 • Data sportklassen
 • 1ste lj.van maandag 14-12-2020 t.e.m. vrijdag 18-12-2020
 • 2de lj.van maandag 14-12-2020 t.e.m. vrijdag 18-12-2020
 • 3de lj.van maandag 14-09-2020 t.e.m. vrijdag 18-09-2020
 • 4de lj.van maandag 14-09-2020 t.e.m. vrijdag 18-09-2020
 • Datum zeeklassen

Data infoavonden begin schooljaar

Kleuter                    P en K1:            donderdag 24 september 2020 om 19 u.

                                   K2 en K3:          dinsdag 22 september 2020 om 19 u.

                                  

Lager:                      1ste lj.                 donderdag 10 september 2020 om 19 u.
                                   2de lj.                  donderdag 10 september 2020 om 19 u.
                                   3de lj.                  maandag 14 september 2020 om 19 u.
                                   4de lj.                  maandag 14 september 2020 om 19 u.
                                   5de lj.                  donderdag 17 september 2020 om 19 u.
                                   6de lj.                  donderdag 17 september 2020 om 19 u.

□ Data oudercontacten

Voor alle klassen:

 • Vanaf week 19 oktober
 • De laatste week van het schooljaar (lager ook rapportbespreking)

Voor het lager

 • Mogelijke rapportbespreking in de week van 8 februari.

□ Andere data

      ð sinterklaasfeest                                                                         woensdag 2 december 2020

      ð schoolfeest                                                                                 Niet wegens Corona

      ð opendeurdagen/ inkijkdagen                                               Niet wegens Corona

      ð afscheidsplechtigheid leerlingen 6de leerjaar                 dinsdag 29 juni 2021

Schuiven naar boven